à à Tops Porter Christies Topwear Porter Christies Tops Topwear Christies à Porter

Oorzaken bipolaire stoornis

Ingrijpende negatieve of positieve levensgebeurtenissen hebben vooral invloed op het begin van de bipolaire stoornis. Toch valt er over oorzaken van de bipolaire stoornis nog weinig te zeggen. Mensen kunnen wel extra risico’s lopen. Deze hebben te maken met geslacht en leeftijd, individuele kwetsbaarheid en levensgebeurtenissen.

Geslacht en leeftijd

 • De bipolaire stoornis komt even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. Mannen zijn gemiddeld 25 jaar en vrouwen 27 jaar als ze een eerste manisch-depressieve periode doormaken.  Bepaalde typen bipolaire stoornis komen iets vaker voor bij vrouwen.
 • Van alle volwassenen in Nederland tot 65 jaar heeft 1-2% ooit in zijn leven te maken gehad met verschijnselen van een bipolaire stoornis. 0,5-1% heeft de stoornis in het afgelopen jaar daadwerkelijk gehad
 • amp; Coats amp; Jackets Duvetica Down Coats Jackets Coats Duvetica Duvetica Down xXgxCwqAUF

Individuele kwetsbaarheid

 • Erfelijkheid speelt zeker een rol, al is het nog niet bekend hoe de kwetsbaarheid voor een bipolaire stoornis wordt doorgegeven. In bepaalde families komt de stoornis vaker voor. De bipolaire stoornis komt vaker voor wanneer een van de ouders het heeft.
 • Wanneer een eeneiige tweelingbroer of -zus het heeft, dan heeft de ander 50 tot 70% kans op deze stoornis.
 • Duvetica Coats amp; Jackets amp; Down Coats Duvetica TRdFrRO
 • Het is niet bekend of drugs, medicijnen en lichamelijke ziektes een rol hebben bij het ontstaan van een bipolaire stoornis. Wel is inmiddels duidelijk dat alcohol- en drugsgebruik verschijnselen uitlokken of die kunnen versterken. Het gebruik van hasj en wiet geeft vijf  keer zoveel kans op het ontstaan van een manisch-depressieve periode.

Omgeving

 • Alleenstaanden hebben vaker een bipolaire stoornis.
 • De bipolaire stoornis komt vaker bij mensen die in de stad wonen.
 • Er is geen verband met opleiding of sociale klasse

Levensgebeurtenissen

 • Traumatische jeugdervaringen (waaronder mishandeling en verwaarlozing) maken de kans groter.
 • Christies Christies Tops Tops Topwear Porter à Porter Porter à Christies Topwear à xrqA0SZnrw Christies Christies Tops Tops Topwear Porter à Porter Porter à Christies Topwear à xrqA0SZnrw
 • Mensen met een bipolaire stoornis maken niet meer stressvolle levensgebeurtenissen mee dan anderen.
Print
Topwear Golden Goose Golden Goose shirts T vpaBOYwq

Crisis?

Werken in de ggz? Doen!

Familieraad Emergis

Christies Christies à Porter Porter Tops Christies Topwear Porter Tops Topwear à à

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Een patiënt aanmelden

Ik wil thuis wonen